Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kontaktować się osobiście w siłowni lub telefonicznie.